Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
Hotel-Restaurant Mas Torrellas Hotels Santa Cristina d'Aro Girona
:
La informació continguda en aquest correu electrònic, i si escau en els documents adjunts, és informació privilegiada per a ús exclusiu de la persona i / o persones a les que va dirigit. No està permès l'accés a aquest missatge a qualsevol altra persona diferent als indicats. Si No és un dels destinataris, qualsevol duplicació, reproducció, distribució, així com qualsevol ús de la informació continguda en ell o qualsevol altra acció o omissió presa en relació amb el mateix, està prohibida i pot ser il·legal. En aquest cas, si us plau notifiqui-ho al remitent i procedeixi a l'eliminació d'aquest correu electrònic així com dels seus adjunts si n'hi ha.
Així mateix i en compliment de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i del reglament europeu RGPD 679/2016 l'informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part de AROPASCAL SL amb NIF B17095787, amb la finalitat del manteniment i gestió de relacions comercials i administratives. La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació fiscal, mercantil i comptable. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades. Per exercitar els seus drets pot dirigir-se a MAS TORRELLAS o bé per email a info@mastorrellas.com, per tal d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, ia no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: "Drets Llei Protecció de Dades", i adjuntant fotocòpia del seu DNI.